home actueel bedrijf toepassingen producten service contact colofon

Het bedrijf

Sinds 1 februari 2013 kent Nordmeyer een nieuwe eigenaar en is gevestigd als Nordmeyer SMAG Drilling Technologies GmbH. Daarbij wordt de bedrijfsvoering voortgezet voor grondboor professionals. zoals bekend sinds de oprichting in 1935 In Salzgitter worden complete boormachines geconstrueerd en vervaardigd, maar ook al het noodzakelijike boorgereedschap en de accessoires, voor tal van taken in de meest uiteenlopende bodemformaties. De machines em het omvangrijk gereedschap worden bijv. bronnen geboord, wordt naar erts, mineralen of water gezocht of wordt bouwterrein voor gebouwen, wegen of spoorrails onderzocht. Bij verontreinigde bodem of bij olielekkage worden grond- en watermonsters getrokken. Nordmeyer grondboortechniek is ontwikkeld voor de praktijk met inachtname van de specifieke wensen van onze opdrachtgevers. De Nordmeyer boormachines worden gekenmerkt door een solide robuuste constructie en door eenvoudige bediening en onderhoud. Onze naam is waarborg voor kwaliteit en onze reservedeel-voorziening kent z'n weerga niet in het vakgebied.

Sinds 1979 wordt de boorapparatuur in Nederland, België en Luxembug vertegenwoordigd door Nordmeyer Holland. Naast het leveren van nieuw boorgereedschap is ook de periodieke service-verlening belangrijk voor onze klanten in de Benelux, Maar ook het Midden-Oosten wordt voor een belangrijk deel vanuit de vestiging in Overveen bediend. Voor speciale projecten is met Nederlandse bedrijven samengewerkt om de Nordmeyer boormachine ook lokaal te produceren.

Nordmeyer Holland office

Uw Nordmeyer Montage-Team