home actueel bedrijf toepassingen producten service contact colofon

registratie

Een deel van onze download-area willen wij niet aan jan-en-alleman ter beschikking stellen, maar verzoeken de geïnteresseerden om zich bij ons te registreren. Wij vertrouwen dat u hiervoor begrip zult hebben.

Met het opgeven van firmanaam, naam, email-adres en telefoonnummer verklaart u zich accoorrd met de door Nordmeyer gestelde gebruiksvoorwaarden.

U ontvangt per omgaande uw wachtwoord en heeft u direct toegang tot de gegevens die wij in de download-area beschikbber stellen.

Door te registreren verklaar ik me accoord met de gebruiksvoorwaardennaam, voornaam *

email *

firma *

straat

postcode

plaats

land

telefoon *

 
 
 

* Verplicht invullen, alle andere informatie zijn vrijblijvend

Privacy

Nordmeyer GmbH & Co. KG en Nordmeyer Holland handelen volledig naar het bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens en behandelt persoonsgebonden inlichtingen streng vertrouwelijk en verklaart deze onde rgeen beding aan derden verder te geven. Voor zover via de website persoonsgeboden inlichtingen worden verstrekt (denk hierbij aan naam, e-maail adres of postadres), geschiedt dit op volledig vrijwillige basis door de verstrekker van de inlichtingen. Wij vragen slechts om die inlichtingen, die voor het zakendoen van direct belang zijn. Op verzoek geven wij volledige inzage in de informatie die wij hebbenn opgeslagen met betrekking tot de aanvrager.